EBO
TUBİTAK 4004 – Küçük Kaşifler İle Yeryüzünden Gökyüzüne

Okul dışı öğrenme ortamlarında gerçekleştirilen eğitimler öğrencilerin, sınıf ortamında gerçekleştirilen fen eğitimi ile öğrenmekte/kazanmakta güçlük çektikleri birçok bilgi, beceri, davranış, duyuş ile fen-teknoloji-toplum ve çevreye ilişkin yetiyi/özelliği ilk elden deneyimleyeme ve bu birtakım yetilere sahip öğrenciler olarak yetişebilme imkanı sunar. Dahası, okul dışı öğrenme ortamları öğrencilerin fen bilimleri ders kitaplarında ve günlük hayatlarında karşılaştıkları bilgilerin çıkış noktası olan doğanın olay ve olgularını yerinde incelemelerine olanak tanır. Bu sayede öğrencilerin doğa olaylarından bilimsel gerçeklere, diğer bir deyişle doğanın dile geldiği bilimi (feni) yaparak-yaşayarak ve düşünerek öğrenmelerini sağlamanın projenin çıkış noktasını oluşturduğu söylenebilir. Çalışmanın hedef kitlesini İzmir İli ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı farklı sosyo-ekonomik düzeyleri temsil eden ortaokulların 5., 6., 7. ve. 8. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Bu ortaokullar tabakalı örnekleme yöntemi ile belirlenecek olup, her okuldan eşit sayıda öğrencinin projenin katılımcısı olmasına özen gösterilecektir. Proje katılımcı sayısının 24 ortaokul öğrencisinden oluşması planlanmaktadır. Proje etkinlik uygulamalarının beşer günlük periyodlardan oluşan iki ayrı takvimde gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Proje süreci boyunca öğrencilerin, informal öğrenme ortamlarında gerçekleştirilecek etkinliklerle fen bilimlerine ilişkin kavramları keşfetmeleri, açıklamaları ve argümanlar oluşturmaları amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında İzmir ilinde farklı sosyoekonomik düzeye sahip 5., 6., 7. ve 8. sınıflarından random (rastgele) olarak seçilen 24 öğrenci çalışılacaktır. Öğrencilerin İzmir ilindeki farklı illerden, okullardan ve kademelerden olmasına özen gösterilecektir. Çünkü bu öğrencilerin kendi okullarına döndüklerinde okullarındaki diğer arkadaşları için birer bilim elçisi olmaları planlanmaktadır. Bu sayede projeye katılacak olan öğrenciler kendi okullarına döndüklerinde eğitimin içeriğini paylaşabileceklerdir. Bu şekilde projenin yaygın etkisi de artabilecektir. Projede yer alacak öğrencilerin kız ve erkek sayısını eşit olmasına özen gösterilecektir. Öğrenci seçiminde dikkat edilecek bir diğer husus ise COVID-19 pandemisinden kaynaklı olarak seçilen öğrencilerin COVID-19 aşılarını yaptırmış olmalarına dikkat edilecektir.

Proje 5’er günlük olmak üzere iki dönem şeklinde gerçekleştirilecektir. Birinci dönemin 17-21 Ekim 2022 ve ikinci dönemin 27 -31 Mart 2023 tarihleri arasında yapılması planlanmaktadır.