Projenin Başlamasına:
HAKKINDA
Küçük Kaşifler İle Yeryüzünden Gökyüzüne

Proje süreci boyunca öğrencilerin, informal öğrenme ortamlarında gerçekleştirilecek etkinliklerle fen bilimlerine ilişkin kavramları keşfetmeleri, açıklamaları ve argümanlar oluşturmaları amaçlanmaktadır.